მიხეილ ბეღელაძე

CEO, Food Safety & Quality Manager

ლევან გახელაძე

MANAGING PARTNER

სოფიო გოხელაშვილი

BUSINESS CONSULTANT

გიორგი მახარაძე

MARKETING AND SALES TRAINER

თათია გვაზავა

FINANCIAL ANALYST

თამარ სარდანაშვილი

BUSINESS CONSULTANT