რა არის სურსათის უვნებლობა?

რა არის სურსათის უვნებლობა? – კითხვა რომელზეც პასუხი ხშირ შემთხვევაში განსხვავებულია და მიდგომები არასწორი. სტატიაში გადავწყვიტე მოგაწოდოთ ინფორმაცია სურსათის უვნებლობის და მისი მიდგომების შესახებ სურსათის უვნებლობა არის კონცეფცია,რომლის მიხედვითაც კონკრეტული სასურსათო პროდუქტი მისი მიზნობრივად მომზადების ან/და მოხმარების შემთხვევაში ზიანს არ აყენებს ადამიანის ჯანმრთელობას. ეს არის სურსათის უვნებლობის კლასიკური განმარტება თუმცა მიდგომები ხშირ შემთხვევაში აღნიშნულ განმარტებასთან […]