ახალი რეგულაცია: საქართველოს სურსათის ბიზნესის ოპერატორებმა HACCP სისტემა 2023 წლის ივნისამდე უნდა დანერგონ

სურსათის მწარმოებელ  ყველა ბიზნესოპერატორს ეკისრება ვალდებულება,  საფრთხის ანალიზისა და       კრიტიკული საკონტროლო წერტილების სისტემა  (HACCP)  2023 წლის  1 ივნისამდე  დანერგოს.  ახალი რეგულაცია გავრცელდება  შემდეგ ბიზნესოპერატორებზე: ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი  თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმების (DCFTA) შესაბამისად, HACCP-ის სისტემის დანერგვა სხვადასხვა პროფილის ბიზნესოპერატორთან ეტაპობრივად მიმდინარეობს. 2015 წლიდან  HACCP სავალდებულოა ნედლი რძის თერმულად გადამამუშავებლებისა და ცხოველთა სასაკლაოებისთვის; 2019 წლიდან – […]